Welkom

Probusclub Klein Sticht (•) is opgericht in 1988, vanaf het begin als een gemengde club. Inmiddels bestaat de groep uit zo’n 40 leden, met ongeveer evenveel vrouwen als mannen.

Zoals alle probusclubs stelt de vereniging zich ten doel: het bevorderen van de saamhorigheid en vriendschap van geheel of nagenoeg geheel postactieven die beroepshalve een maatschappelijk verantwoordelijke functie hebben vervuld en die ieder vanuit een persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond waarde hechten aan het regelmatig ontmoeten van elkaar, waarbij onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht alsmede ontspanning, bindende elementen vormen.

De bijeenkomsten vinden plaats in ‘Het Oude Tolhuys’, een aan de oostelijke rand van de stad Utrecht gelegen herberg, meestal op de eerste maandag van de maand, van 10:30 u. tot ca 14 u.. Vaste onderdelen zijn koffie/thee, een voordracht met na afloop discussie, drankje, 5-minutenpraatje(s) en tenslotte een lunch. 

  • In januari is er een nieuwjaarsborrel bij een van de leden thuis, waarbij ook de eventuele partners zijn uitgenodigd.
  • In februari wordt de algemene ledenvergadering gehouden.
  • Rond het begin van de lente is er een lente-lunch. 
  • In de zomer vindt er een zomerparty bij een van de leden plaats. De eventuele partners zijn dan weer welkom.
  • Door het jaar heen worden een paar interessante excursies georganiseerd.

Al vele jaren is het gebruikelijk om iedere twee jaar een themabundel te produceren waarin ieder van de leden een verhaal schrijft over een vastgesteld onderwerp. Hierdoor leren de leden elkaar beter kennen en zal er een grotere verbondenheid ontstaan.

Probusclub Klein Sticht is ook onderscheidend door het bestaan van enkele thematische subgroepjes. Zo is in 2006 het initiatief genomen tot de oprichting van de Museum Club Utrecht. Deze ‘dochter’ staat inmiddels op eigen benen met een onafhankelijk bestuur.

In het algemeen laat de sfeer zich omschrijven als: geïnteresseerd in elkaar, vertrouwd, zorgzaam, nieuwsgierig in de wereld staand.
Nieuwe leden kunnen worden voorgedragen door twee leden van Probus Klein Sticht.

  • Een Sticht is een bisdom, in dit geval het Utrechtse bisdom. Onze oprichters zullen ons Klein Sticht hebben genoemd omdat het om de stad en beperkte omgeving ging.